www.breadmuseum.bg

ОТКРИХМЕ НОВИТЕ ДЕЙНОСТИ НА ХЛЕБНА КЪЩА – ГАБРОВО И КАТО “МУЗЕЙ НА ХЛЯБА ЗА СОЦИАЛНА ПРОМЯНА”

Това лято с голям ентусиазъм подновихме социалните си дейности на Хлебната къща в град Габрово, първата Хлебна къща в България и света, като програма към читалище „Трептящо сърце-2011”. С екип от прекрасни доброволци, майки с деца и творци, Хлебната къща приветства всеки, който иска да споделя радост и обич около месенето на хляба. За организиране на събития и групи, на разположение е Нева Пончева, психолог с голямо сърце и много въображение, координатор на дейностите на Хлебната къща, която е и “Музей на хляба за социална промяна” (www.breadmuseum.bg) с интересни предмети събирани от цял свят. Музеят бе официално включен в Европейския Атлас на музеите на хляба, може да прочетете повече тук . Адресът е ул. Сан Стефано №26. Заповядайте! контакт: Нева Пончева, nevaponcheva@yahoo.com, тел: 0899864939

Наши партньори в Габрово

  • Център за социална рехабилитация и интеграция на деца от аутистичния спектър;
  • Помощно училище Николай Палаузов;
  • Първо Основно училище;
  • Дневен център за възрастни хора с увреждания;
  • Дом за деца и юноши лишени от родителски грижи;
  • Община Габрово;
  • ИМКА – Габрово;
  • сдружение Фабриката.
Всички права запазени © 2013 Международен Съвет на Самодейните Средища