Програми

 • В момента развиваме в партньорство с психолози, арт терапевти и социални работници заниманията с хляб като вид терапевтичен процес.

 • Хляб на тъмно” е метод за общностно сплотяване и личностна трансформация и програма на Мрежа Хлебни Къщи, в която незрящи хора-фаслитатори и зрящи заедно замесват в 100 процента затъмнена среда хляб чрез диалог за различни екзистенциални въпроси, усетени тактилно през процесите на месене като метафори за живота.

 • Очаквайте информация скоро!

 • Театър на Трохите – метод за развиване на собствени сценарии и правене на кукли от тесто за създаването на мултимедийни и мултисетивни куклени театрални представления …

 • Bread-building – най-новата ни услуга в сферата на корпоративните обучения по меки умения, коучинг, лидерство, екипност и делегиране чрез преминаване през фазите на хлебопроизводствот …

 • Методът 3S (от английски език Sifting-Shaping-Sharing – „Пресявам-Оформям-Споделям”) създава възможност чрез творчески процес, който преминава през фазите на приготвяне на хляб, да се предизвикат не толкова логиката, колкото интуицията, вдъхновението и въображението участниците, насърчавайки ги спонтанно да импровизират и да нарисуват в брашно желаният от тях собствен жизнен проект и кариерен път на развитие, който след това да материализират под формата на хляб.

 • “Кухненската Музика” е методика, която се базира на ценността нс спонтанността. В нея музикалните инструменти за обикновените всекидневни кухненски съдове, от рендета до тигани и буркани, и по този начин тя помага да преосмислим ежедневието като потенциален непрестанен източник на вдъхновение, творчество и красота.

 • ХЛЕБАРИ БЕЗ ГРАНИЦИ (BAKERS WITHOUT BORDERS) е световна инициатива на Мрежата Хлебни Къщи, чиято цел е да свърже хора от цял свят, които обичат да работят с хляб – както професионални хлебари така и ентусиасти …

 • Пекарни Без Граници е инициатива на Мрежа Хлебни Къщи чиято мисия е да подкрепя и свързва в онлайн платформа пекари, които имат социално ангажирана дейност (работа и наемане на хора от различни групи с по-специални нужди, организиране на безплатни събития за хора в неравностойно положение, компании подкрепящи социални организации и хора в нужда). Също за обмяна на идеи, опит и хора. Тази платформа е сходна по визия и мисия с нашата друга глобална инициатива www.bakerswithoutborders.net, която е мрежа от хора, които не са непременно професионални пекари, но обичат да правят хляб и използват това си умение като средство за социална промяна.

  Мрежа Хлебни Къщи инициира отварянето на две социални пекарни на територията на България: една в София (www.nadezhko.com) и една в Габрово. Те предлагат безплатни общностни месения, печене на хляб с хора от различни групи (социално слаби, хора с увреждания, хора със специални нужди). Също така организираме „Хлебна терапия“ за хора с различни недостатъци (претърпели различни травми, и зависимости). Ние вярваме, че правенето на хляб е универсална форма на терапия и вдъхновение за сближаване на хората едни към други. С меки сърца, като тестото, което месят заедно.

  ЛИНК КЪМ ОНЛАЙН ПЛАТФОРМАТА

 • Пещи без граници (LOvens) е безплата международна платформа, която обединява строители на традиционни пещи и места, където има изградени обществени пещи (паркове, градини, квартални такива и прочее) или пекари, използващи традиционни стари пещи на дърва. Платформата LOvens обединява другите ни две международни платформи „Пекари без граници“ и „Пекарни без граница“, които чрез своята дейност (приготвяне […]

Всички права запазени © 2013 Международен Съвет на Самодейните Средища