МЕЛНИЦИ БЕЗ ГРАНИЦИ (www.millswithoutborders.netе инициатива на Мрежа Хлебни къщи, чиято мисия е да свърже в безплатна онлайн мрежа за подкрепа, обмяна на идеи и мероприятия за сътрудничество: мелници, превърнати в общностни центрове, културни центрове, музеи, центрове за обучение по екологично образование, места за обществено мелене на брашно (общностни мелници) или просто стари фамилни мелници, които все още се използват и помагат за обединяване на тяхната общност. Визията за тази платформа е вдъхновена от пътуванията на основателя на мрежата  Д-р Надежда Савова-Григорова около света, която изследва традициите, свързани с хляба в различните култури, както и няколко от нейните общностни проекти, свързани с възраждането на старите мелници като читалища.

ЛИНК КЪМ ОНЛАЙН ПЛАТФОРМАТА