Международен Съвет на Самодейните Средища

Надежда Савова-Григорова, Основател и Председател: 

nadezhda@bread.bg

 

Хлебна къща – София

sofia@bread.bg

 

Милена Караканова, Координатор събития в Хлебна къща – София

milena@bread.bg

 

Атанаска Терзийска, Координатор събития и проекти в Мрежа Хлебни Къщи

atanaska@bread.bg

Телефон за връзка: +359 887945813

 

Даниела Танева,  Kоординатор на Хлебна Къща – Пловдив, адрес: ул. “Четвърти януари” 4

plovdiv@bread.bg

Телефон за връзка: +359 896 467 705

 

Ралица Георгиева, Координатор Програма “Хлебна къща – Стара Загора”, гр. Стара Загора:

r.georgieva.g@gmail.com

Телефон за връзка: +359 896 11 50 27