Училище по Социално Предприемачество

Знаехте ли, че думата “компания” се корени в латинския “CUM PANIS”, “да споделиш хляб”?!

Вдъхновени от тази хилядолетна традиция и универсален символ на сътрудничество, през последните 7 години ние от Мрежа Хлебни къщи / Bread Houses Network развихме иновативни услуги, продукти и програми, които решават различни социални проблеми чрез социално предприемачески подходи.

Нашето Училище по социално предприемачество / SES (Social Enterprise School) предлага български и международни обучения по социално предприемачество.

Мисията ни е да ви предоставим тренинги за придобиване на съвсем конкретни, практични умения за това как стъпка по стъпка да създадете и развиете устойчив социален бизнес модел, защото вярваме, че това е най-добрият начин за постигане на дългосрочна социална промяна.

За повече информация посетете www.socialenterpriseschool.eu/