Образователната програма за социално включване „Фурна на мира“: „Правете хляб, а не война!“ се организира от Мрежа Хлебни къщи и в частност културен център “Хлебна Къща”- В.Търново в партнъорство с Националния Военен Универстет „Васил Левски” гр. В.Търново . Целта на програмата е стари военни мобилни, походни фурни/печки да добият нов живот и след употребата им за война да започнат да се употребяват за мир и сплотяване на обществото като бъдат ползвани за хуманитарни инициативи с изолирани общности и институции, от домове за сираци и възрастни хора до хора с увреждания, бежанци и др.  Около мобилната пещ ще се организират общностни месения на хляб и празненства за по-големи празници, като тези общностни събития имат образователна, културна и социална добавена стойност, тъй като смесват хора от различни класи, възрасти и здравословно състояние. Същевременно събитията имат и образователна цел, като образоват участниците за историята на войни и граждански протести и социални движения, от преди векове до нашето съвремие, в които хлябът е бил използван като важен символ на борба за социална справедливост, на мир и споделяне. По програмата “Фурна на мира” в гр. Търново съвместно с Националния Военен Университет “Васил Левски”, в смесена група с деца от местен дом за сираци, възрастни от дом за стари хора заедно с младите военни студенти месим и печем на походната печка и разговаряме за войната и мира, за малките неща които са нужни за да има мир между нас хората. Каузата ни е освен хляб, да носим на отхвърлените от обществото усещане за споделеност, топлина и уют. Силата на хляба е, че създава единство под формата на общностно средище: огнището е фокус (от лат. foco – „огън“) на обич!

В продължение на нашата програма “Фурни на мира”, която цели обществено сплотяване, си сътрудничим с организациите Мулти Култи Колектив и Съвет нажените бежанки в България. В Хлебна къща София се организират месения с деца и възрастни, които са бежанци и мигранти от Сирия, Ирак, Йемен и Афганистан. По време на събитията те не само обменят рецепти за хляб и споделят своите традиции, но и разказват за своя живот и за събитията, които са ги довели до сегашния момент.

През май 2017 участвахме във Фестивала на солидарността, организиран от нашите партньори от Мулти Култи Колектив. Фестивалът имаше за цел да насърчи солидарността чрез събития като концерти, изложби, дискусии, кулинарни събития и др. Представихме нашите методи и замесихме хляб и истории с хора от различни страни и етноси.

Solidarity Fest 3

Solidarity Fest 1

 

 

 

 

 

 

 

Нашите най-актуални проекти в областта на работата с бежанци и други етнически групи са:

  • Всички сме замесени от едно тесто (ноември 2017 – юни 2018 г.) Хлебна къща София реализира инициативата в партньорство със Съвета на жените бежанки в България. В рамките на проекта деца между 7 и 11 години от бежанската (от Сирия, Афганистан и Ирак)  и от местната общност участват в поредица от образователни занимания. Докато децата замесват хляб и приятелства с техни връстници, родителите им имат възможност да общуват и да се опознават. Целта на проекта е участващите деца да се научат на приемане на хора от различни от техните държави и култури, както и да развият социалните си умения и интерес към заобикалящия ги свят. Събитията целят също преодоляване на предразсъдъци и стереотипи посредством директни контакти и съвместна работа.

DSCN2451

  • Като у дома – месим, споделяме, играем (март – юли 2018 г.). Изпълняван от Сдружение „Съвет на жените бежанки в България“, в който Мрежа Хлебни къщи е партньор. Инициативата включва творчески кулинарни активности с жени и деца от районно-приемателните центрове за бежанци. Проектът предвижда 12 групови дейности, които се провеждат по метода „Театър на трохите“ на Мрежа Хлебни къщи и са локализирани в Хлебна къща София.

pub (2)

  • Хлебари без граници – B(re)aking Bread and Borders (декември 2017-декември 2018) Проектът цели преодоляване на стереотипи и скъсяване на социалната дистанция между представители на турската, арменската, ромската, еврейската и арабската общности и млади българи на възраст между 16 и 26 години през месене на хляб като символ за мир и сплотяване. Дейностите се реализират в Хлебната къща в София, където се провеждат 15 смесени срещи за общностно сплотяване.

3