Съвременната култура насърчава философията на получаването. Стремежът към получаване на пари, власт и щастие се приема за самоподразбираща се ценност. Другата крайност пък е едностранното даряване, често за “измиване на ръцете” или породено от криворазбрана филантропия. Реално, липсва култура на градивно даване и споделяне – на подкрепа, грижа и внимание към по-слабите и уязвимите членове на обществото. Даряването не е милостиня, а показва осъзнато отношение и дългосрочна ангажираност към определен социален проблем.

Ние наричаме даренията за хлебните къщи „Хлебодарения”, защото средствата се насочват за подкрепа и включване на хора от уязвими групи в нашите дейности и програми заедно с други групи от най-различни класи и професии за създаване на моменти на споделена радост отвъд финансовите бариери.

Корпоративна социална отговорност и данъчни облекчения

Нашата организация майка на Мрежата Хлебни къщи, “Международния съвет на самодейните средища”, e регистрирана в Централния регистър на юридическите лица с нестопанска цел за осъществяване на общоственополезна дейност към Министерство на правосъдието. Това позволява данъчни облекчения до 50% от дарението ви. За детайли ви препоръчваме да се консултирате със счетоводител.  Организацията ни също така е призната за благотворителна организация и по американското законодателство.

Еднократно

Всеки месец

Приемаме дарения на банкова сметка в лева:

Международен съвет на самодейните средища 

  • Банка: Първа Инвестиционна Банка АД
  • IBAN: BG45FINV91501214849917
  • Банков код: FINVBGSF

ХлебоДарители

Поръчай снимка

Подкрепете създаването на Хлебни Къщи в България като закупите за вашите любими хора снимки с безценни истории на безценни човешки сърца и месещи ръце от света, снимани от “Пътешественика на Годината” за 2012 на Нешънъл Джиографик, д-р Надежда Савова. Всяка снимка струва 30 лв и идва в размер А4 с подходящо за рамкиране паспарту, готова за подарък. Подарете на друг късче от света! ХЛЕБОДАРИМ!

Снимките са разпределени в пет фотоалбума: