Алетрнативен метод за кариерно консултиране и ориентиране „3S: Sifting-Shaping-Sharing”

Методът 3S (от английски език Sifting-Shaping-Sharing – „Пресявам-Оформям-Споделям”) създава възможност чрез творчески процес, който преминава през фазите на приготвяне на хляб, да се предизвикат не толкова логиката, колкото интуицията, вдъхновението и въображението участниците, насърчавайки ги спонтанно да импровизират и да нарисуват в брашно желаният от тях собствен жизнен проект и кариерен път на развитие, който след това да материализират под формата на хляб. По този начин участниците стават по-съзнателни за вътрешните си импулси за развитие, които често отиват отвъд желанието за добре платена работа и се свързват на по-дълбоко преживелищно ниво със себе си и с отговора на въпроса „защо” преди „какво”, „как” и „къде” искат да работят и да се развиват. Методът е подходящ за ползване в групови дискусии, часове по кариерно консултиране, а също и в индивидуални сесии в съчетание и с други методи, както и за всички млади хора, които искат да научат повече за своите способности, интереси, ценности, личностни характеристики и потребности от професионално развитие.

14-Austria-1

14-Austria3 14-Austria4