“Забавна кулинария” – метод за арт-терапия (storytelling and edutainment) насочен към деца и младежи чрез ангажирането им в кулинарни дейности възприети като изкуство: украса и декорация на ястия, сандвичи, оформяне на портрети, герои и ситуации и разиграването им в сюжетна линия.
zabavnakulin2zabavnakulinaria1

 

 

 

 

 

 

“Забавна кулинария” като метод може да се използва за създаване и поддържане на връзки между хора от различни групи, като бежанци и хора от местната общност. Добър пример за забавна кулинария са “весели сандвичи.”

logo24958914_1407844399313777_6628763793592527413_o
 

 

 

24899736_1407844302647120_3126257392688650992_n24900130_1407842682647282_4452528554774353423_n24852395_1407844495980434_2148347258258985897_n