На тъмно никой не вижда, никой не съди и следователно никой не се страхува да сподели – а защо не и да се промени!

“Хляб на тъмно” е метод за общностно сплотяване и личностна трансформация и програма на Мрежа Хлебни Къщи, в която незрящи хора-фаслитатори и зрящи заедно замесват в 100 процента затъмнена среда хляб чрез диалог за различни екзистенциални въпроси, усетени тактилно през процесите на месене като метафори за живота. Пълната тъмнина поставя и зрящите и незрящите на равна основа и  предразполага към освобождаване от предразсъдъците, бариерите и осъждането, които зрението за жалост непрестанно стимулира.

Програмата и метода водят своето начало от 2010г., когато в Габрово организацията майка на Мрежата Хлебни къщи, Международният Съвет на Самодейните Средища, организира първото Световно Лятно Училище “Изкуства и Творчество за Устойчиво Социално Развитие”/Arts for Sustainability in Social Transformation (ASSiST). В рамките на ASSiST в първата Хлебна къща в света се организираха творчески месения на хляб, в които зрящи хора се поставяха на мястото на незрящите и месеха заедно със затворени очи чрез иновативния метод “Театър на трохите”.

touch_aranjirane

Успехът на този метод отбелязан от участниците в ASSiST от над 30 държави от 6 континента даде начало на проекта “TOUCH” (2011-2012 г.) финансиран от Европейската Културна Фондация с партнъори от България (Регионален Център за Изкуство и Култура “Фабриката” и М3С/Мрежа Хлебни къщи), Испания (Университета по дизайн, Барселона) и Дания (международната организация Cultura 21-Nordic). Целите на дейностите ни бяха да включим незрящи и зрящи хора в създаването на нов вид “визуално изкуство”, което да е основно тактилно, изживяно чрез докосване и други сетива. В рамките на проекта, Мрежа Хлебни къщи разработи сътрудничество с Испанската Национална Асоциация на Слепите – клон Барселона, в чиято сграда бяха проведени работилници със смесени групи включващи месене на хляб и създаване на блокчета шоколад във форми с послания чрез брайлово писмо – посланието на всяко блокче шоколад се стопяваше след прочитането с пръст и незрящия човек имаше избор да сподели или не, или промени посланието, за останалите. Разработения смесен метод с хляб и шоколад допълнително вдъхнови идеята за обособяване на програма “Хляб на тъмно” в Мрежата Хлебни къщи.

BARCELONA

“Хляб на тъмно” се дооформи като концепция по време и на контактите ни с Даниела Димитрова, която работи за световната организация “Диалог в тъмното” (www.dialogue-in-the-dark.com), която организира различни формати на срещи за диалог в 100 процента затъмнена среда с участие на зрящи и незрящи. От есента на 2014г. Мрежа Хлебни къщи и Диалог в тъмното си сътрудничат за допълването и разпространението на метода и програмата “Хляб на тъмно” от България по света чрез международните мрежи и на двете организации. Първите събития “Хляб на тъмно” в 100 процента тъмнина се планира да стартират в Хлебната къща в София средата на 2015г. водени от незрящи хора за смесени групи, които ще се вдъхновяват едни от други: равни както пред хляба така и в тъмнината.

Целта на преживяванията на тъмно не е само кулинарна, а дори по-скоро личностно трансформираща: чрез мултисензорното изживяване не месене, докосване, аромати и вкусове, участниците разискват житейски теми и се отърсват от проблемите си благодарение на пълната свобода, която дава пълната тъмнина.