Пекарни Без Граници е инициатива на Мрежа Хлебни Къщи чиято мисия е да подкрепя и свързва в онлайн платформа пекари, които имат социално ангажирана дейност (работа и наемане на хора от различни групи с по-специални нужди, организиране на безплатни събития за хора в неравностойно положение, компании подкрепящи социални организации и хора в нужда). Също за обмяна на идеи, опит и хора. Тази платформа е сходна по визия и мисия с нашата друга глобална инициатива www.bakerswithoutborders.net, която е мрежа от хора, които не са непременно професионални пекари, но обичат да правят хляб и използват това си умение като средство за социална промяна.

Мрежа Хлебни Къщи инициира отварянето на две социални пекарни на територията на България: една в София (www.nadezhko.com) и една в Габрово. Те предлагат безплатни общностни месения, печене на хляб с хора от различни групи (социално слаби, хора с увреждания, хора със специални нужди). Също така организираме „Хлебна терапия“ за хора с различни недостатъци (претърпели различни травми, и зависимости). Ние вярваме, че правенето на хляб е универсална форма на терапия и вдъхновение за сближаване на хората едни към други. С меки сърца, като тестото, което месят заедно.

ЛИНК КЪМ ОНЛАЙН ПЛАТФОРМАТА