Мрежа Хлебни Къщи – Замеси се с нас!

При нас си дават среща около хляба всички, които “месят, за да се смесят”!

 • Ентусиастите, които преодоляват трудностите
 • Доброволците-“хлебоволци”, които не щадят себе си
 • Производителите, които познават поименно клиентите си
 • Дарителите, които споделят хляб със слабите и уязвимите
 • Социалните работници, които мислят творчески за нуждите на слабите
 • Хората със специални нужди, които намират своето място в обществото
 • Творците и любопитните, които изпробват нови и нови подходи

За нас

Мрежата Хлебни Къщи е създадена от Д-р Надежда Савова-Григорова, културен антрополог от Университета „Принстън“, САЩ. Провеждайки своя докторат, тя пътува в над 75 страни, изследвайки различни културни и хлебни традиции, за което е отличена и от световното издание на Нешънъл Джиографик за “Пътешественик с мисия на Годината 2012”. През 2009 г. на мястото на стария занаятчийски дюкян на прапрабабата на Надежда в Габрово се експериментира и създава първата Хлебна Къща, която събужда ентусиазма на група доброволци и бързо се превръща в едно от най-новите и иновативни читалища в България, “Св. Св. Дамаскин и Онуфрий Габровски-2011”.

Хлебната къща се доказва като уникален и успешен модел на социално-културен център, и става една от програмите на неправителствената организация в обществена полза, „Международен Съвет на Самодейните Средища”, М3С (www.international3c.org), създадена от Надежда и съмишленици през 2008 г. Визията на М3С е да развива мрежа от читалища и техни подобни културни асоциации на общностни културни центрове в цял свят, като към момента свързва повече от 50 страни от 6 континента.

След първата Хлебна къща създадена в Габрово през 2009г., през 2010 г. отваря врати и втората Хлебна Къща в Златарица, изцяло по инициатива на местни хора и успява да сплоти около пещта различните 5 етноса на малкото градче. През 2012 г. сдружението М3С печели финансиране от престижната американска фондация C.S.Mott с проект за развитие на Мрежа от Хлебни Къщи в 5 града на България – София, Пловдив, Стара Загора, Варна и Габрово. Така през 2013 г. в гр. Пловдив отваря врати Хлебната къща в историческото пространство на старата фурна на Стария град, отдадено от Общината, а през 2014г. и Община Велико Търново отдава за социална Хлебна къща една от къщите на Самоводската чаршия. Мрежата бързо се разраства благодарение на националната популярност, която каузата получава и към момента програми “Хлебна Къща” водени от обучени доброволци-“хлебоволци” има в над 15 града на България.

През 2014 г. Надежда и съпругът и Стефан създават и Хлебна Къща София – Фурна “НадЕжко”, която вече се превърна в модел на успешно социално предприятие, което обучава и наема хора от уязвими групи, и подпомага да има регулярни седмични безплатни социални и терапевтични месения и програми. В фурна “НадЕжко” вече са се обучавали социални предприемачи от Бразилия, Южна Африка, САЩ, Китай, Англия, Италия, Германия и др., които планират да откриват сродни социални предприятия в техните страни, което ще разрастне Мрежа Хлебни къщи и като модел на “социален франчайз”.

Втората успешна социална фурна към мрежата работи в гр. Габрово, като обучи и нае младежи от местния дом за деца лишени от родителска грижа.

Продължават да се отварят още Хлебни къщи, плод на местни инициативи и организации, подкрепени от нас с методите и мрежата ни: през 2013 г. в с.Лобош, близо до гр.Радомир; през 2014-2015г. къщите в Копривщица и Свиленград, към местно помощно училище. И така мрежата от Хлебни къщи продължава да расте в България и по света, троха по троха и човек по човек!

Хлебните къщи са 3 вида:

1) Физически пространства (къщи), някои с традиционна пещ на дърва, които функционират като културнo-социални центрове. Такива има в Търново, Габрово, Златарица, Пловдив, Стара Загора, Копривщица, Свиленград, с.Лобош.

2) Физически пространства (къщи), които функционират като фурни-социални предприятия, които спомагат за устойчивостта на безплатните социални програми. Такива има в София и Габрово.

3) Програма „Хлебна Къща“, в която си партнираме с местни институции (дневни центрове за хора с увреждания, училища, читалища, православни църкви, музеи и др.) като ги обучаваме да провеждат регулярни събития с месене и печене на хляб с уязвими групи. Такива програми има във Варна, Нова Загора, Бургас, Видин, Плевен и др.


Омрежаване

Разгръщането на дейностите ни дава възможност да достигнем до все повече уязвими групи, доброволци и неправителствени организации. Ето защо търсим активни и социално отговорни партньори, с които да си сътрудничим. Уверени сме, че заедно можем повече!

Основният инструмент за социална промяна, който използваме са т.нар. общностни месения на хляб, които имат социален, терапевтичен и културно-образователен аспект. Дългосрочната ни цел и мечта е всеки областен град на България да си създаде поне една Хлебна Къща, която да функционира като социално-културен център и, ако има местен предприемачески дух и гражданска инициатива, да е самоустойчиво средище като социално предприятие фурна за хляб.

Ще помогнем с ноу хау и обучения на всеки, който се обърне към нас с желание и идеи!


Нашите дейности

Всички дейности, регулярни и извънредни, са организирани от хора повярвали в мисията на Мрежата Хлебни Къщи да бъдем свързани чрез хляба оформяйки места за среща, където сред уюта на огъня и аромата на топъл хляб различни хора, познати и непознати, малки и големи, българи и чужденци, да се сближават и подкрепят като взаимно се обогатяват и развиват, да откриват  неподозираните си артистични заложби потребности.

Чрез колективното месене и декориране на хляб и създаването на изкуство по време на печенето на хляба ние захранваме:

Общностното социално възраждане

 • Създаваме уютна и творческа среда за социални контакти и общностно обединение между различни групи
 • Приобщаваме различни групи, местни етнически (турци, роми), както и групи на хора с специфични потребности (незрящи, с увреждания, с хронични заболявания, социално слаби и др.)

Социалното предприемачество

 • Работим за развитието на социалното предприемачество в България и сме вероятно първият български модел на социален бизнес станал популярен международно.
 • Създаваме успешен, уникален на световно ниво модел на фурни-социални предприятия, които не просто обучават и наемат хора от уязвими групи, а и предлагат регулярни безплатни програми с „Хлебна терапия“ за хора с увреждания, деца без родители, и различни хора в нужда от подкрепа.

Екологията, храненето и гражданското общество

 • Обучаваме на теми по здравословно хранене, земеделие и екология. Концепцията на Хлебната Къща е призната като уникален световен модел от Slow Food International (http://www.slowfood.com) в партньорство с другите страни, където вече има програми Хлебни Къщи вдъхновени от модела на първата в Габрово и част от мрежата на М3С.
 • Възраждаме любовта към природата обвързана с културното наследство, чрез излети и планински туризъм на основата на Скаутските принципи и методика за оцеляване, водачество и хуманност.
 • Развиваме активно гражданско съзнание и поведение чрез обучения на млади лидери за местна само-организация и благотворителност, водачество и толерантност при работа в група, партньорство с местната власт за търсене на социално благоденствие.

Изкуство

 • Вдъхновяваме местните и общонародни български традиции като начин да се засили естествения процес на приемственост между поколенията като основа на чувството за принадлежност към миналото, свързаност с настоящето и мисъл за бъдещето.
 • Съчетаваме традиционно и съвременно изкуство чрез иновативни изложби, мероприятия и проекти.
 • Развиваме международен културен обмен и сътрудничество със страни от Мрежата на Хлебни Къщи, на Международния Съвет на Самодейните Средища, и мрежата на Terra Madre от Конвивиуми около местни хранителни традиции на Slow Food International.
 • Възраждаме местните занаяти и забравените чалъми.

Нашите иновативни програми, продукти и услуги

Различните творчески методи, които развихме около месенето на хляб се доказаха с годините и наблюденията на психолози, арт терапевти и социални работници като успешна и нов вид арт терапия: “хлебна терапия” (www.breadtherapy.net). Самото име “Хлебна Къща” идва от името на града “Витлеем”, което значи “Дом на хляба” (“бет” е дом, “лехем” е хляб), като визията ни е около хляба всеки да е равен в колективното месене и споделянето и общуването около хляба – световен символ на мира. Във всяка Хлебна къща всеки е поканен. Идват и се смесват хора от различни възрасти, професии, специални потребности и уязвими групи, за да месят заедно хляб, да замесват приятелства, да пекат в огнена пещ, да споделят заедно, да творят с поезия, музика и глина, и да разговарят за света, живота и всичко останало.

Нуждата от самостоятелност и устойчивост ни мотивира да развием дейностите ни към сферата на социалното предприемачество и развитие на иновативни продукти и услуги – производство и продажба на здравословни хлебни изделия с квас, тиймбилдинг (бред-билдинг/Bread building), “Хлебен (Happy) Hour” след работа, алтернативно кариерно ориентиране за младежи, обучения за деца и възрастни (културна антропология и археология за деца; световна кулинария и “Хлябовете на света” за всички възрасти), уникални събития “Хляб на тъмно” водени от незрящи за смесени групи, и много други идеи, които постоянно развиваме и експериментираме.

Стопанската дейност от тези продукти и услуги в модела ни социални предприятия, обединени в мрежа която наричаме “социален франчайз”, подкрепя нашите безплатни социални програми за хлебна терапия и трудова и социална интеграция на деца и възрастни с увреждания и от различни уязвими групи, програми за креативно кариерно развитие в училища, и все повече иновативни но и целенасочено простички подходи към решаването на сложни социални проблеми.


Нашите методи

Какво е “омирлик”?
Знаете ли, че в някои части на България преди време на хляба често се е казвало „омирлик“?
Това негово име вдъхновява всички креативни методи, които сме развили около месенето на хляб като силен и исконен символ (а в нашите дейности и инструмент) на помиряване и споделяне.
Нашите методи обединяват в едно (замесват) дейности свързани с решаване на проблеми, групово съ-творчество и изграждане на единство в група.

Методите ни следват паралел с етапите на приготвянето на хляб:

 • ОТВАРЯНЕ НА БРАШНОТО: По време на този етап се раждат идеи и предложения, вкарва се въздух т.е. мисъл в груповия прцес. Участниците свободно споделят своите хрумвания с останалите. Когато идеите излезнат от главите ни, те започват да дишат и да живеят собствен живот.
 • ПРЕСЯВАНЕ НА БРАШНОТО: По време на този етап идеите се пресяват и започва процес на подредба по теми и посоки.
 • ДОБАВЯНЕ НА НАБУХВАТЕЛ: Добавянето на мая/квас (както и на сол и захар) от фасилитатора добавя необходимата доза критичен анализ, но същевременно насърчава нови комбинации от идеи и асоциации. Песимизъм и оптимизъм се смесват в едно – Реализъм.
 • ДОБАВЯНЕ НА ВОДА: Добавянето на вода спомага за свързването на съставките, развиването на вътрешните връзки между елементите и мекотата на тестото. Омесването на тестото и умереният натиск имат оформяща сила, чиято посока е постигането на единство и холистичност на идеите, нагласите и действията.
 • ВТАСВАНЕ НА ХЛЯБА: Оставяме омесеният хляб да „поспи” за около 40 минути до час, с което постигане на бавност и умереност, избягване на прибързани решения и действия. Така идеите отлежават и имат възможност да  се свържат още по-добре.
 • ПЕЧЕНЕ НА ХЛЯБА: Време, в което си почиваме от активни действия и оставяме хляба във фурната/пещта като се заемаме с разнообразяване с друга артистична дейност (поезия, театър, музика, глина и др.) или лекция/дискусия на определена тема. Разбираме колко важни са различните фактори за трансформирането на една идея в реалност (от тестото до хляб за ядене).
 • ОБИКАЛЯНЕ НА НИВИЧКАТА: Време за общо очакване, тест за търпение и предвкусване на кулминацията на събитието.
 • РАЗЧУПВАНЕ И СПОДЕЛЯНЕ НА ХЛЯБА: Разчупване на предразсъдъците и разделенията и намирането на общ език чрез споделянето на общия хляб. Ароматът на топлия хляб се издига като “душичка” и така припомня за “насъщния”, т.е. онзи хляб над същността му, за нуждата да се издигаме над всекиндевните материални грижи и да открием най-ценното в споделената човечност.

Замесете се с нас!