Представители от балканските държави България, Македония, Румъния, Гърция и Хърватска се събраха на кръгла наса, част от програмата на регионалната среща на Terra Madre и Slow Food. Те представиха своя опит в образователни програмни свързани с храната в училищата, зеленчукови градини в дворовете на училищата, срещи с известни готвачи и приготвянето на традиционни ястия, посещеня на ферми и гардини. Споделиха добри практики, примери и визия за това как хранителното образование да стане част от официалните образователни програми.

Сред българските делегати, по специална покана на Микеле Румиц (коорднатор за източна Европа в централата на Слоу Фуд) беше и представителят на Мрежа Хлебни къщи България Силвия Неделчева ( регионален координатор за гр. Габрово – Хлебна къща Св. Хростофор) и лидер на Конвивиум Габрово (местна общност, която работи за съхраняиването, популяризирането и запазването на местни традиции в храненето).

Голямо впечатление у всички участници на кръглата маса, направи иновативният подход, който използват Хлебните къщи в своята работа. Освен, че основното средство, с което те работят е храна (тестото и хляба), те поставят акцент върху социалната, образователната, творческата и терапевтична функция на храната, а не толкова на кулинарната и дегустационна страна на нещата.

В презентацията на Мрежа Хлебни къщи се говореше повече за формата, вида и състоянието на храната, метафора за обществото, в което живеем, за вкуса на общуването и отношението към другите, за аромата на радостта и щастието от споделянето.

Като част от презентацията беше представена и концепцията за омрежаване (създаването на Балканска мрежа от Хлебни къщи) и създаването на социални предприятия – Фурни за хляб, които да имат функцията на културни, социални и кулинарни центрове.

Terra Madre обединява тези участници в хранителната верига, които заедно поддържат устойчиво селско стопанство, риболов и отглеждане с цел запазване на вкус и биоразнообразието. Таз годишното издание беше 3-то по ред. Проведе се в Дубровник в дните 19-22 юли. Събитието бе реализирано в рамките на проект ЕСЕДРА, финансиран от Европейския съюз в партньорство със Slow Food и KINO OKUS. Предходните издания бяха организиарани от Слоу Фуд България.

На откриването изказвание направиха кмета на Дубровник Андро Влахошич, Министъра на земеделието – Тихомир Яковина, Областният управител Никола Доброславич, Ректора на Университета в Дубровник Весна Вртипрах, КinoOkus Иво Кара-Пешич, Десислава Димитрова, Консул на Slow Food International.

В парк Градац беше организирано фермерско изложение, на което производители представяха и продаваха своята продукция от уникални и застрашени храни.

Предвижда се следващото издание да е след 2 години с домакин Слоу Фуд Албания.

Мрежа Хлебни къщи е член на Слоу Фуд от 2010 година по специална покана на президента на движението Карло Петрини. Хлебните къщи са стратегически партньор в развитието на образователните програми на Слоу фуд и консултанти в сферата на изграждането на общности по иновативен и творчески начин. На местно ниво в Габрово се реализират различни инициативи свързани с местната хранителна култура. Членове на Конвивиума са малки производители, читалището в с. Гарван и местната общност участвала в проекта “Нов калем за кадем”, учители, ученици от ОУ Ран Босилек и специалисти по храненето.

Съвсем скоро в Габрово беше открито първото социално предприятие фурна на Мрежа Хлебни къщи “Обществен клуб Фурна”, което обединява в себе си фурна, център за срещи, представяне на местни храни, образователни лекции и обучения.