Платформата за споделено пътуване Aha!Car и Международния съвет на самодейните средища чрез неговата най-популярна  програма – Мрежата Хлебни Къщи стартират официално партньорство от 1-ви март 2014 г.  Целта на партньорството е да информира за предстоящи събития на организацията като акцентът ще бъде върху културни и социални мероприятия, фестивали, конференции, семинари, обучения, и др., свързани с общностното месене на хляб като изкуство и метод за социална интеграция на хора от различни уязвими групи. Aha!Car ще спомага за организирането на споделени пътувания до градовете, където организацията работи. Като Пътешественик на Годината на 2012 на Нешънъл Джиографик , Д-р Надежда Савова, основател и председател на Международния съвет на самодейните средища и Мрежата Хлебни Къщи, подкрепя проекта Aha!Car като изживяване водещо до социално и културно обогатяване.