На 25 юни (сряда) 2014 г. от 16 ч. в Общностния Клуб – Фурна – Социално предприятие от Мрежата Хлебни Къщи в Габрово (ул. «Васил Левски» 1, в бившата Фабрика “Щастие” срещу Млекокооп Габрово), Мрежата Хлебни Къщи (www.bread.bg) и Сдружение Фабриката Габрово (fabrikata.eu), съвместно с Център за Култура и Дебат Червената Къща, София (http://www.redhouse-sofia.org/) организират:

Работна среща, лекция и дискусия на тема:

“Социалното предприемачество и социалните
иновации в България”

Специален гост и лектор на събитието ще бъде Станислав Георгиев от Румъния, консултант и социален предприемач с многожество инициативи и опит в корпоративния и социалния сектор, който ще сподели съвети и визия за развитието на модели на социално предприемачество в България и в частност нуждата от сътрудничеството в сферата в района на Габрово.

Форматът на събитието ще включи:

– 16 – 17 часа: презентация на Станислав Георгиев и дискусия;

– 17 – 18.30 часа: интерактивна работа по групи чрез няколко творчески методи от мрежата Art of Hosting за продуктивна дискусия и колективни решения;

– 18.30 – 20 часа: време за омрежаване и забавление, или “омесване” на хората: желаещите могат да се включат в общностно замесване (и печене и споделяне) на хляб чрез методите “Театър на трохите” и “Бред билдинг”, метод за групово сплотяване и работа в екип, разработени от Хлебните Къщи.

Събитието е част от проект “Българска мрежа за граждански диалог”, финансиран в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г. Водещ пртньор е Център за култура и дебат „Червената къща”, София.
Проектът има за цел да създаде мрежа за дебати, обединяваща активни граждански организации в страната. Чрез обмяна на опит, добри практики, идеи, размяна на визити проектът ще подпомогне дейността и ще повиши компетентността на участващите организции, като същевременно с това ще създаде трайни партньорства.

Всяка от участващите организации от Стара Загора, Пловдив, Варна, Русе, Габрово и Велико Търново ще организира 4 публични дебата в периода
юни 2014 – февруари 2015 г.

Очакваме ви!

Вход свободен.

За връзка и въпроси : 0885 97 97 98 / 0878 80 75 91
gabrovo@bread.bg