знаме-001

 

 

 

 

 

 

 

 

Партньори:
– Youth Alliance Krusevo – Македония – водеща организация
– EuroDEMOS – Румъния
– Association of Active Youth of Florina – Гърция
– Social Work Lab – Перу
– Asociacion Cultural de Intercambio de Costa Rica (ACI-CR) – Коста Рика
– Belle & Co – Южна Африка
– Intercultural Association for All – Португалия
– Demostene Study centre for promotion of Human development – Италия
– N.K.L. – Словения
– Association of the European Centre for Youth Initiatives (ECIM) – Полша
– Междунaроден съвет на самодейните средища – България
– Association Club of Young – Никарагуа
Донор: Еразъм+, Ключова дейност 2: Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики, Изграждане на капацитет в областта на младежта
Основната цел на проекта е овластяване на младежи за справяне с младежката безработица чрез изграждане на капацитет за създаване на нови професии и насърчаване на предприемаческото мислене. Трансферът на ефективни практики и опит ще бъде между 12-те партньорски организации от три континента. Период на реализиране 1 януари – 31 декември 2019 г. Проектът се състои от няколко активности:

  • Изграждане на партньорства- между 28.3 и 3.4. 2019г. в град Флорина, Гърция. Основният фокус на срещата беше да се изградят партньорства между участващите организации и да се генерират идеи за проекти в сферата на социалното предприемачество, които да подпомогнат безработните млади хора да намират работа. Повече информация за срещата тук.
  • Изследователско посещение в Любляна, Словения, 13-18.5.2019г. Посетиха се социални предприятия с цел наблюдение и изследване на средата за развитие на такъв тип ангажираност. Повече информация за посещението тук.
  • Изследователско посещение в Кейп Таун, Южна Африка, 5-10.8.2019г. Повече информация за социалните предприятия- тук.
  • Обмяна на опит в Коста Рика, Никарагуа и Перу, юни-спетември- целта е участници от различни сектори да имат възможността да почерпят опит от действителността в други държави. МХК не участва.
  • Дейности по привличане на общественото внимание към проблематиката на проекта: всяка организация-партньор трябва да организира по 5 дебата, 3 работилници и 2 кръгли маси с цел дискусия и подкрепа на перспективите за междусекторно сътрудничество в социалното предприемачество. Информацията за проведените събития се споделят в социалните мрежи на всяка организация.

Уеб страница на проекта: www.dive.youthalliance.org.mk

IMG_0009 _MG_5230_MG_5230