Между 13 и 18 май словенската организация N.K.L. беше домакин на форум, представящ социалното предприемачество в Любляна, Словения. Инициативата е част от проекта DIVE 3: Zero to One > 1 to N, по който Мрежа Хлебни къщи е партньор.

Бяха организирани посещения в различни предприятия със социална насоченост като обиколката започна от Министерство на икономическото развитие и технологии. Направи впечатление, че има отделна дирекция по предприемачество и технологии. Тя има за цел да подпомага международната конкурентноспособност на словенските предприятия като изготвя политики и промотира предприемачеството и иновациите. Има около 260 дружества, регистрирани като социални предприятия в Словения като повечето са се възползвали от финансовата помощ и членските програми на министерството. То подпомага стартъпи, СП, образователни лаборатории и достъп до заетост чрез възстановяване на данъци, публични търгове и други. Също така, министерството е съдействало за предоставяне на помещение без наем, останало от фалирал магазин, на едно от тези предприятия- Preoblikovanje, които изработват мебели от дървени палети с цел нулев въглероден отпечатък. Имат наети 8 човека, 5 от които от уязвими групи.

Някои от организациите, обаче, не усещат тази подкрепа. Judo Club Sokol обучава около 60 човека с увреждания като предлага специални часове за такива хора. Проблем им е финансирането, тъй като повече се субсидирали параолимпийските дисциплини, отколкото специалната олимпиада. Получават около 1000 евро на година финансиране от министерството.

Следващите посещения ни заредиха с ентусиазъм и оптимизъм. Две от предприятията рециклират използвани вещи и дрехи и ги продават. Smet-Umet прави чанти, играчки и други като основно иска да насочи вниманието към количеството боклук, което се произвежда, и как той може да се преобразува в полезни и красиви неща. Drustvo verjamem vate продават дарени дрехи и играчки втора употреба, като и рециклират такива, за да правят нови дрехи, които също продават. Наети за 7 служители, някои от които със специални потребности. Имат и дневен център с кафене, където хора със специални потребности могат да творят и да се учат на основни умения. Stara roba –Nova roba също е магазин втора употреба, който продава дарени различни стоки в добро състояние. Наемат бивши наркозависими и/или бездомни, като им съдействат за социално включване. Започнали са с грант от ЕС, но сега са 100% самостоятелни като могат да плащат заплати и наем.

Учениците и студентите са фокус на следващите предприятия. Makerlab е част от университета в Любляна и е място, където студентите могат да разработват собствени проекти със скъпа апаратура като 3D принтери. Имат социално предприемачество под формата на FabLabs, които ги има в цяла Словения, за да могат младите хора в отдалечени райони също да имат достъп до технологични знания. Финансират се от университета и чрез малки членски вноски.  Zavod 404 е първият младежки център в Словения за технологии и изследвания.Има за цел да предостави на младите хора възможност за придобиване на технически умения и интерес към предприемачество и научни изследвания. Организират чести работилници за ученици и техните учители по елинженерство, дървообработване и др.

Както се вижда, средата за развитие на социално предприемачество в Словения е благоприятна и независимо дали имат подкрепата на държавните институции или не, стремежът на хората да допринасят за околната среда и да подкрепят хора в нужда, е достатъчен импулс за създаване на смислен бизнес модел.

 

_MG_5230_MG_5230 _MG_5233_MG_5233 DSCN5236 DSCN5317