„РАЗНООБРАЗНИ ЗАЕДНО – споделяне на хлябове и истории“ е партньорски проект на Мрежа Хлебни къщи и Мулти култи колектив, в който жителите на градовете Пловдив, Варна и София ще преоткрият културното многообразие на своите градове. В трите най-големи български града ще бъдат организирани по 3 отворени кулинарни събития (март – юни 2019), в които популярни чуждестранни кулинари не само ще представят рецепти за хлябове и тестени изделия от своите страни, но и ще споделят своята „българска“ история – какво ги е довело и как са останали в България. Ще разкрият защо са избрали и ги привлича да живеят тук, ще разкажат забавни случки от битието си на чужденци в „нашия свят” и какви са предизвикателствата, с които се налага да се справят. Във всяко събитие ще могат да се включат 30 участници, всеки от които ще направи свое кулинарно творение по рецепти на майсторите, както и да участва активно в разкриването на историите на водещите и другите култури. Една трета от участниците ще бъдат хора в неравностойно положение, за които входът ще бъде свободен.

Вижте повече информация за проведените събития в София, Пловдив и Варна.

Партньор: Сдружение Мулти култи колектив

Донор: Общинска фондация „Пловдив 2019”