Проектът предвижда редовни сесии за приготвяне на хляб с деца от бежанската общност и деца от местното население. Идеята на програмата е да предложи на децата пространство за споделяне, за задаване на въпроси, за опознаване и да премахване  на бариерите, които са поставени между тях от страховете и предразсъдъците в нашето общество. Всичко това става чрез месене на хляб на различни полезни теми.

Период за изпълнение: юли 2019 г. – юли 2020 г.

Финансираща организация: Telus International (подизпълнение на Съвета на жените бежанци в България)