Основните бенефициенти на проекта са бежанци и търсещи убежище, а целта е да бъде обърнато внимание на случаите на насилие, основани на пола и други видове насилие чрез директни програми (индивидуална подкрепа и повишаване на осведомеността на групата и дейности за предотвратяване на насилието за оцелелите / или лицата в риск.

Период на изпълнение:  – 

Донор: УНИЦЕФ

Партньор: Съвета на жените бежанки в България