Партньор: Фондация „Здраве и социално развитие“ (Хесед)

Донор: Международен женски клуб в София

Между април и декември 2018 г. Хлебна къща София в сътрудничество с Фондация „Здраве и социално развитие“ (ХЕСЕД) ще организира 10 образователни месения за деца между 4 и 8 години от столичния квартал Факултета, с преобладаващо население от ромски произход. В проекта ще се включат около 20 деца. Срещите ще се проведат в Здравно-социалния център за развитие на ромската общност – МИР на организация ХЕСЕД, локализиран в кв. Факултета в София и в Хлебна къща София.

Срещите ще бъдат водени от двама опитни фасилитатори на Хлебна къща София и ще са базирани на иновативните методи на Мрежа Хлебни къщи: Театър на трохите, Кухненска музика и Забавна кулинария. Те ще ангажират децата с кулинарни активности и творчески дейности и ще бъдат посветени на различни образователни теми, свързани със заобикалящия ги свят. Заниманията с по-малките участници ще бъдат посветени на теми като сезоните, важни празници, семейство, приятелство, а тези с по-големите  деца ще засегнат теми като бъдещата им професия, екологията, здравословното хранене. Темите ще бъдат представени по увлекателен начин, за да провокират въображението и креативността на участниците и да подобрят уменията им за общуване.