Водеща организация: Сдружение „Съвет на жените бежанки в България“

Донор: Международна организация по миграция (IOM) и Фонд „Убежище, миграция и интеграция“ на Европейската Комисия.

През март 2018 г. стартира проектът „Психосоциални дейности с жени и деца, бежанци и търсещи закрила, настанени в районно-приемателните центрове на Държавна агенция за бежанците в гр. София“, изпълняван от Сдружение „Съвет на жените бежанки в България“, в който Мрежа Хлебни къщи е партньор. „Като у дома – месим, споделяме, играем“ е работното заглавие на инициативата, която включва творчески кулинарни активности с жени и деца от районно-приемателните центрове. Проектът включва 12 групови дейности в периода март-юли 2018 г. Събитията се провеждат по метода „Театър на трохите“ на Мрежа Хлебни къщи и са локализирани в Хлебна къща София.

6 от събитията са за жени от Сирия, Ирак, Иран, Афганистан. Те въвличат жените в кулинарни дейности, присъщи за културата им и едновременно с това им дават пространство за прекарване на време и споделяне на преживявания, извън обичайната им ежедневна среда в районно-приемателните центрове. Успоредно със активностите на жените се провеждат образователни и творчески занимания за техните деца, водени от аниматор.

Целевата група на останалите 6 събития са деца бежанци и търсещи закрила, които участват в поредица от образователни месения, подкрепящи тяхната социалната адаптация, развиващи социалните им умения и езиковите им познания по български език. Докато децата замесват хляб и други кулинарни изделия, техните майки участват в информационни срещи, свързани с възможности за получаване на социална подкрепа и дискутират конкретни казуси, свързани с нуждите и условията на пребиваване в районно-приемателните центрове.