image019От края на януари 2015, ВСЯКА СРЯДА в Обществен Клуб Фурна се организира т.н. ЖИВА СЕДЯНКА. Всяка седмица има различна тема или занимание, в които се включват нашите практиканти. На седянката идват много и различни хора, които могат свободно да общуват с персонала. Младежите научават и по нещо ново – практикувайки го заедно с другите посетители, от шиене на цървули до различни други занаяти до разказване на местни истории и шеги.

image021