На 1 март с любезното домакинство на СУПЦ «Анастасия д-р Железкова» във Варна се проведе терапевтична сесия по иновативната методика за работа с хляб за подобряване социалното включване на хора в неравностойно положение. Това съобщиха организаторите. В срещата се включиха арт и трудотерапевти от различни социални центрове във Варна, представители на НПО, деца от защитено жилище «Първо ларго» – Варна и родители на деца с увреждания. Участниците бяха включени в сеанс-демонстрация на арт-терапевтичната методика «Театър на трохите», ръководен от нейните основоположници Надежда Савова и Евгени Митев.