Филмът “Хлебни мостове” или за силата на хляба и хлеботерапията, за желанието да правиш точно това… проект: “Семейна работилница” – програма “Хлеботерапия”.

Филмът е направен от Дневен център “Ривиера”, гр. Варна, благодарение на помощта на фондация “Обществен дарителски фонд за Варна”,  по проект “Подкрепа на иновативни граждански инициативи в област Варна”, финансиран от Фондация “Работилница за граждански инициативи”.

Ние никога няма да бъдем сами, ако вместо стени, градим мостове помежду си.