На 19.03. в Дневен център за хора с хронични психични и ментални проблеми „Св.Св. Козма и Дамян”се проведе първото месене на хляб съвместно с Хлебната къща. В събитието присъстваха и взеха активно участие представители на Дом „Българка”, Дом „Незабравка”, „Алтернатива 55” и „Самаряни” .
Интересни идеи, асоциации, форми и преживявания се родиха докато тестото оживяваше в ръцете на всеки. Екипа помогна и насърчи по- неопитните и нетърпеливите. Организаторите представиха метода „Театър на трохите”, който е един от кръжочните програми свързана с хляба и творчеството. Накрая резултатът беше фурорен. След като изгледахме презентация за Хлебните къщи по света и в България, хлебчетата се бяха изпекли. Разигра се приказката за чудесата по Великден, след което мириса на топлия хляб победи всеки един от нас и за обяд си подарихме удоволствието да вкусим от произведенията, които бяхме сътворили с много любов и душа. Разделихме се с организаторите с усмивки и с обещание да се срещнем отново, за да продължим приказката на започнатото приятелство.