Уважаеми колеги,

във връзка с различни дейности и стратегия за развитие на Международен съвет на самодейните средища, Управителният съвет на сдружението свиква годишно общо отчетно и избирателно събрание на 30.06.2016 г., от 13 часа, в гр. София, ул. „Бетховен“ №12.

Събранието ще се проведе по следния ДНЕВЕН РЕД:

  1. Представяне на отчет за дейности и финансов отчет за периода 2014 – 2016 г.;
  2. Предложения за изменения и допълнения на устава;
  3. Приемане на вътрешен правилник на организацията;
  4. Гласуване на нови членове и смяна на стари;
  5. Обсъждане на стратегия за развитието на организацията с предложения за приоритети на дейност;
  6. Други.

С уважение: Надежда Савова–Григорова /Председател на УС/