На 14 Декември Мрежата Хлебни Къщи гостува на Столичния Общински Дневен Център за Рехабилитация на Инвалиди в квартал Слатина по любезната покана на Сдружение Азбукари, които организираха благотворително коледно парти. Деца от вокална група „Щурче” към 144 СОУ „Народни будители” изпълниха авторски и популярни коледни песни. Екипът на неправителствената организация дари книги в помощ на дневния център, а Хлебните Къщи зарадваха присъстващите с ароматна хлебна пита с дива мая. Азбукарите са си поставили за задача през 2013 година в София да бъде построена първата в България комбинирана, обществена детска площадка за игра и обучение, адаптирана и за деца със специални потребности.

Хлебните Къщи бяха официално поканени да участват в ежегодния детски фестивал “Вярвам в теб”, който ще се проведе на 1 и 2 юни 2013 г. в София. Двудневният фестивал ще е сцена за изявите на музиканти, творци, актьори, циркови артисти, аниматори, педагози, спортисти, родители, представители на институциите и посланици на страните-членки на Европейския съюз у нас. Събитията ще се случват паралелно, в синхрон, ще си имат вътрешна логика, ще се дирижират от водещ, с опит в работата с деца. Във фокуса на фестивала обаче ще бъдат игрите и спортните занимания. В центъра на събитията ще са състезанията с разиграване на ситуация „Постави се на мое място!” Всички хлапета ще могат доброволно да играят с деца с увреждане, посредством професионално адаптирани от експерти достъпни и весели игрови ситуации. Целта е с общи усилия на организатори, участници, партньори, с протегнатата ръка на други граждански организации и медийни партньори, да постигнем промяна в обществените нагласи към бита, потребностите и възможностите за общуване и приобщаването на децата в неравностойно положение, заяви председателя на сдружението Цвета Кирилова.