Между 28 февруари и 2 март се проведе Зимна педагогическа академия 2020 в гр. Велинград, организирана от Сдружение “Професионален форум за образованието”. Целта на този форум беше да се очертаят образователните траектории за 2020 чрез опита и практиката на изтъкнати специалисти и визионери в областта. Темите се фокусираха върху развитието на социални и личностни умения в децата и педагозите, улесняване на планирането и оценяването в онлайн класна стая и обсъждане на различни трудово-правни казуси в ежедневната практика на различните училища. Сред гост-лекторите бяха Юрий Анджекарски и Светлана Нанчева, създали първото иновативно училище в България- 151 СОУПИ; Иван Господинов и Розалина Лъскова от сдружение “Образование без раници”; Иглика Ангелова- първи представител за България на космически лагери за деца Space camp/NASA.

Екипът на Мрежа Хлебни къщи също имаше удоволствието да сподели своите разбирания за по-качествена комуникация и обучение на децата чрез своите хлебни методи.

 

Всяко едно поколение има своите особености и изисквания към средата и образованието трябва да е достатъчно гъвкаво, за да открива и развива потенциала на децата чрез подходящи методи. Представихме Театър на трохите в практическа сесия, на която учители и директори имаха възможност да усетят многообразието в приложенията на метода в междуличностна комуникация, развитие на творческо мислене, работа в екип, разрешаване на конфликти и цялостно положително повлияване на психо-моториката.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Върху разстланото брашно се появиха образите на основни предизвикателства и възможни решения. Дискусията беше оживена и ползотворна; най-положителното беше, че всички имаха обща мисия и разбиране за развитието на образованието у нас- повече свобода за учители и децата да избират областта на интересите си и да учат според степента си на развитие. Изпечените произведения- символ на надеждата и вдъхновението- бяха разчупени споделени с всички!