Kато партньорски огрганизации НЧ „Св. Св. Дамаскин и Онуфрий Габровски” и Обществен Клуб Фурна работиха съвместно по няколко други инициативи и проекти, които популяризираха Социалното предприятие, генерираха интерес и допринасяха за надграждането и потреблението на добавената стойност. Обществен Клуб Фурна бе домакин на проект „Отворени врати за таланти“ на Клуб „Приятели на Белгия“ в продължение на 1 месец деца от 7 до 12 годишна възраст посещаваха фурната и се обучаваха през метода „Забавна кулинария“ на здравословно хранене, отговорно отношение към природата и усвояваха базисни кулинарни умения за обработлка на храни (рязане, смесване, аранжиране и декориране).

image023  image025

Екипът на фурната участва в подготовката на събитието и представянето. Децата се запознаха с работещите във социалното предприятие и с неговата дейност. Към края на проекта децата бяха създали лични отношения с момичетата. Родители на тези деца станаха редовни клиенти на фурната.

image031Екипът на Обществен Клуб Фурна, гр. Габрово, участва също така и в проект: „Приключения в Природен парк Българка“ (Дирекция ПП „Българка“, РА „Елмазови“) Финансиран от: Оперативна програма «Околна среда 2007-2013 г.», съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие и Кохезионния фонд на ЕС, Приоритетна ос 3 „Опазване и възста новяване на биологичното разнообразие.”

През месенето на хляб, децата получиха  нови знания за природата  на ПП Българка и как да я опазват. Усвоиха нови умения за работа с тесто. Имаха възможността да дегустират от различните видове хляб на СП Обществен Клуб Фурна.

Също така фурната беше Домакин на Проект „Самостоятелност, самоуправление, самодейност“- граждански съвет и доброволчески отряд към читалището, модел на активно гражданство за социална промяна (финансиран от Програма за подкрепа на НПО в България по ФМ на ЕИП (2009-2014) изпълняван от НЧ «Св. Св Дамаскин и Онуфрий Габровски-2011» в партньорство със Сдружение «Мечти и Отбори България». В рамките на 8 месеца (01.01.2015 – 30.08.2015) бяха проведени 4 БЕЗПЛАТНИ обучения придружени с прожекции на филми, игри, почерпка и др. В края на проекта се реализира квартална инициатива с масово-обществен характер в полза на цялото общество.image035  image037