В БЧК Пловдив се проведе първото специализирано общностно месене на хляб насочено към малки уязвими групи. В началото имаше неувереност в собствените възможности, но постепенно чрез увличане в общото месене, неувереността бе преодоляна. Нещо повече, участниците – възрастни мъже от дома да възрастни хора с умерена умствена изостаналост, показаха желание за изява на творческите възможности!

DSC03167