На 18 април деца и младежи от център за социална рехабилитация и интеграция към дом за сираци “Рада Киркович” в Пловдив замесиха чудни хлебни фигури и маски. Всички осъзнаха, че “Да правиш сам своя хляб е първата стъпка към устойчив начин на живот”. Чрез включване на метафори за хляба и приготвянето му, насочихме вниманието на участниците в групата към темата за силата и устойчивостта на самостоятелността в живота.

Сред по-важните положителни резултати от хлебната терапевтична сесия са:

• Превенция срещу рисково поведение на децата.
• Развито чувство за сигурност и увереност.

IMGP3518

IMGP3521

IMGP3526

IMGP3527

IMGP3540