5986_bg

За участниците в клуб “Родолюбие” от ПГСС 9 март 2013г. ще бъде незабравим. В съботния ден в с.Караново, в къщата за гости “При Ева”, посрещнахме Надежда Савова, носител на наградата на National Geographic „пътешественик на 2012г.”
Тя е от многото млади хора, с които можем да се гордеем. Родена и израснала в България, завършила образованието си в САЩ – университета “Фърман”. Направила е докторантура по културна и социална антропология в Принстънския университет. Извършва проучвания на тема “Сравнителни културни политики”. Работи като консултант-експерт към ЮНЕСКО в сектора на Нематериалното културно наследство. Разработва една простичка, но иновативна програма “Хляб и изкуство за социална промяна”. Защото хлябът е храна, религия, символ. Отношението към него е мерило за ценностната система на всеки народ. В наши дни хлябът е обединител. Доказва го Надежда, вдъхновител и създател на движението „Хлебно”. Това движение свързва хора и институции от цял свят, мотивира ги да организират колективно правене на хляб, което се съчетава с дискусии и планове за устойчиво екологично развитие. Надежда е била вече в 76 страни, за да меси хляб с местните хора. Във Витлеем (в превод – дом на хляба) се ражда идеята да се посвети на месенето на хляб. И така създава първата хлебна къща в Габрово. В Караново бе организирано първото колективно месене на хляб в Нова Загора. Участниците бяха от различни групи – деца от VІІ ДГ – Нова Загора, от КСУДС с.Асеновец, ученици от ПГСС, родители, учители. Участвахме в методиката за общностно месене на хляб като социална дейност, която сближава хората, независимо от техните различия. Защото мирисът и вкусът на топъл хляб са нещото, което винаги, отвъд културните различия, успява да отключи във всеки усмивка и стремеж към доброта. С тази инициатива се присъединихме към световното движението „Хлебно“ и учредихме „Къща за хляб“. В нея ежемесечно ще се организират колективни месения на хляб с участници от различни социални и възрастови групи.

Автор: Колективът на ПГСС гр. Нова Загора