Края на май месец в Гранд Хотел Варна бяхме поканени да обучим в Хлебна терапия трудово и арт терапевти и социални работници от цялата страна. Обучението от няколко дни организирано от Бизнес Едюкейшън Клуб включи три модула: Музикотерапия, Арт терапия с глина и Хлебна терапия, водена от Д-р Надежда Савова-Григорова. Обучените в един от методите на Хлебната терапия социални работници и терапевти споделиха, че методът много им допада и че ще започнат да го прилагат в работата си с хора с различни увреждания, деца и младежи в риск и техните семейства и други уязвими групи. Допълнителното нещо, което оцениха е че методът е уникално добър за смесване на различни хора и за подобряване на социалната интеграция. За в бъдеще остана да обучим в метода “Кухненска музика”, който съчетава хлебна терапия с музикотерапия.

Вдъхновени след обучението, с искрена радост ще продължаваме да обучаваме повече хора в страната и чужбина, за да може радостта от споделянето и промяната около хляба да растат и да ни заквасват все повече!