12002639_541567719331134_2215456315024107971_oОбучителят на Мрежа Хлебни къщи по Хлебна терапия във Варна, Росица Проданова, участва в проекта “Мелнички без граница” на Сдружение “Младежки глас-Варна”. Инициативата събира различни млади хора около меленето на брашно на малки ръчни мелнички и месенето на хляб, в случая с методиките на Мрежа Хлебни къщи. Инициативата е в рамките на Варна – Европейска Младежка Столица 2017.