На 7-ми октомври 2014 г. д-р Надежда Савова-Григорова, в качеството си на представител на Мрежата Хлебни Къщи показа в град Матера, Италия метода “Театър на трохите” като част от програмата на посещението на представители на ЕК във връзка с конкурса “Европейска столица на културата 2019”.  Хлебната презентация бе посрещната с ентусиазъм като в резултат на това беше взето решение да се отвори Хлебна къща в италианския град, което да служи за обществено пространство, в което да се случва социално включване и културно съ-творчество. Чуйте интервю за посещението в гр.Матера с Д-р Надежда Савова-Григорова по БНР тук