Представителката на Мрежата Хлебни Къщи Д-р Надежда Савова, г-жа Анна Лалковска от Балканскатата агенция за устойчиво развие , кметът на община Ковачевци Васил Станимиров и хора от общината се включиха в тридневно “хлебно” обучение в сръбския град Лесковац. Темата бе „Пролетно-летни традиции в месенето на хляб”. Инициативата е по проект “Изграждане на ресурси за развитие,основани на екология и изкуство – ХЛЯБ” (2007CB16IPO006-2011-2-104). Финансирането е по Програмата за трансгранично сътрудничество по Инструмента за предприсъединителна помощ България – Сърбия. Обучението в Лесковац бе организирано от сръбския партньор Център за демокрация и развитие на Южна Сърбия,а освен община Ковачевци участва и Балканската агенция за устойчиво развие – България. Участниците имаха възможността на практика да разберат, че приготвянето на хляб не е само национална традиция, а нещо което може да повлияе в социален,терапевтичен и културнообразователен аспект. През зимата такова обучение ще се проведе и в Община Ковачевци.  В същото време в село Лобош, община Ковечевци, се създава физическо пространство културен център Хлебна Къща, във възродена стара фурна. За повече информация следете: http://breadbgrs.eu/bg/bread-bg/bread-houses-bg.html