Младежи от различни общини на територията на община Бургас посетиха НЧ ” Св. Св. Дамаскин и Онуфрий Габровски-2011″  и Хлебната къща.

Проектът е ръководен от ДПП “Странджа” гр. Малко Търново www.strandja.bg/.Подизпълнител на проектът е Сдружение за демократично образование ФАР www.farburgas.eu/.

Цел на проекта е насърчаване на сътрудничеството за по-доброто управление и прилагане на мерките за защита в зоните от екологичната мрежа Натура 2000. От началото на годината СДО “ФАР” осъществява дейности по проекта на ДПП «Странджа» , които се изразяват в организиране и провеждане на обучителни срещи и семинари по теми, свързани с устойчивото местно развитие и туризма, нови природосъобразни методи и подходи в земеделието, повишаване на общественото застъпничество при въпросите на опазване на околната среда и съвременни подходи и примери за съжителство в Натура 2000 зоните. Различните дейностите са насочени към младежи между 14 и 18 години, деца на възраст 5-13 години и техните родители, експерти-еколози, биолози, преподаватели, общински, областни и държавни служители, отговорни за екологичната политика, местни заинтересовани лица.

В програмата за дейности на поректа беше планувано и посещението на Хлебната къща. Младежите се запознаха с историята на къщата, идеята и мисията на Световното движение ХЛЕБНО – Хляб, Любителско изкуство, и Екология за Българско Ново Общество. Младежите интерпретираха темата за “уважението” през методиката на интерактивния куклен театър ” Театър на трохите” дискутираха и обсъдиха отношението си ближните към насъщния, споделиха за добрите си дела през това лято и споделиха залък от вкусните хлебчета.Научиха за квасения хляб, за гайтанджийствоти и за занаята багрене с естествени багрила. Други дейности по проекта са Срещи-дискусии с местни заинтересовани лица на тема «Ние и Натура 2000» в Малко Търново и Ахтопол Дидактически посещения за деца в Център за костенурки – с. Баня, местност Марина река Дидактически посещения за младежи в с. Бръшлян и с.Звездец, в Бидинамичната ферма на чичо Митко в Бачково, в Пермашип в с. Шипка, с. Черни вит Обучения на експерти за опазване на белия щъркел, дюните и водните костенурки. Изпратихме с много радост и усмивки групата към Тетевенския балкан. Няколко човка от групата споделиха, че искат да останат при нас и да месят всеки ден хляб и да живеят в мечтаната таванска стая. Очакваме отново така ентусиазирани и готови за приключения и нови знания.