Дневен център за деца и възрастни с увреждания гр. Ловеч, при сдружение „Закрила” тръгна по следите на своите колеги от БАЛИЗ – Плевен. Двата центъра поддържат близък контакт и споделят добри практики, сред която се оказа и методиката на хлебна терапия на програма Мрежа Хлебни Къщи. Така не след дълго в габровската хлебната къща на гости дойде група от дневния център в гр. Ловеч. С нашата доброволка Анджела, бяхме подготвили интересна програма. Освен че помесихме хляб, нашите гости научиха повече и за китайския традиционен варен хляб, както и сами измислиха рецепта, която нарисуваха в океана на нашата Хлебна карта. В очите на всички искреше голяма радост и щастие от случващото се. Не малко бяха коментарите „Аз много обичам да меся хляб”, „Колко е хубаво да месиш хляб”. За някой предизвикателство за други проявление на вроден талант. Трудно се разделихме, но с обещание да се видим съвсем скоро, но в Ловеч, където ще ни чака и останалата част от посетителите на дневния център.