На празника на Успение Богородично на 15 август 2011 г. в гр. Айтос официално бе открита Програма „Приключения с хлябовете на света” в оформената за кръжоци и мероприятия Хлебна Къща (по модела на другите Хлебни Къщи с нестопанска цел в България). Тя се помещава в традиционната стара фурна с пещ на дърва в красивия етнографски комплекс „Генгера”, кръстен на уникалното местно цвете генгер, което расте на само на още едно място в света.
Паолиана Демирева, студент по право в Бургаския университет, вдъхновена от модела на културно-образователната програма „Приключения с хлябовете на света” развита от Надежда Савова като серия от лекции за различни страни чрез месенето на техните традиционни хлябове, е инициаторът на местно ниво в Айтос да се въведе такава програма в местните училища като извънкласни занимания както и за смесени групи деца и родители за целия град.
На събитието месиха празнични хлябове свещеника на града отец Ромил, кметът на Айтос, секретарката на едно от най-старите читалища в България (от 1868 г.!), училищни директори, деца, възрастни и по-млади айтозлии, някои от които живеещи в различни части на света но заедно на празника!
Програмата ще стартира с новата учебна година и ще е поредица от тематични вечери посветени на различни страни от всички континенти, като ще се покрият всички страни, в които вече има създадени Хлебни Къщи и програми на общностни месения на хляб, след което ще се прибавят нови страни. Методиката ще се развива колективно от Надежда Савова и Паолиана Демирева с методическата педагогическа подкрепа на директора на една от гимназиите в града.