Екипът на Мрежа Хлебни къщи има богат опит в провеждането на обучения. От 2009 до днес сме споделили нашите знания с над 150 души от цял свят (вкл. България), които успешно прилагат методите ни в своите организации и местни общности. Обучението може да се проведе на български или английски език. Обучението завършва със сертификат и включване в международната общност и платформа Хлебари без граници.

 

В рамките на обученията, участниците придобиват практически умения за използване на доказано ефективните методи на Мрежа Хлебни къщи:

  • Театър на трохите;
  • Кухненска музика;
  • 3 С метод Сеене – Смесване – Споделяне за кариерно ориентиране;
  • Бредбилдинг;
  • Хляб на тъмно;
  • Хлябовете и Културите на света.

Обучението включва и настолната игра “Хлебари без граници”, като участниците придобиват умение да я фасилитират и използват в различен социален контекст. Освен метода “Театър на трохите”, подробно описан в играта, се представят настолните игри:

  • “Създай хлебна къща” – участниците заедно разработват идея за социален бизнес;
  • “Хлебари без граници” – участниците се впускат в антропологично пътешествие из културите и социалните проблеми на държави от целия свят.

Мрежа Хлебни къщи има богат опит в развитието на модел за социално предприемачество – от една страна под формата на платени услуги, а от друга на фурна – социално предприятие. В рамките на обучението, опитните членове на екипа на Мрежата предават своите познания за историята и развитието  на социално-предприемаческия модел на Мрежа Хлебни къщи, начина на функциониране на фурна „НадЕжко“, разработването на платените услуги на Мрежа Хлебни къщи и на други платени продукти (настолна игра, детски книжки и др.)

Предложенията за обучение се изготвят индивидуално!

За запитвания: 0884 048 093, sofia@bread.bg