3S МЕТОД СЕЕНЕ – СМЕСВАНЕ – СПОДЕЛЯНЕ e иновативен подход за кариерно ориентиране чрез приготвяне на хляб.

2

Методът дава възможност чрез творчески процес, който преминава през фазите на приготвяне на хляб, да се предизвикат не толкова логиката, колкото интуицията, вдъхновението и въображението в участниците. Насърчава ги спонтанно да импровизират и да нарисуват в брашно желаният от тях собствен жизнен проект и кариерен път на развитие, който след това да материализират под формата на хлебна фигура. По този начин участниците стават по-съзнателни за вътрешните си импулси за развитие, които често отиват отвъд желанието за добре платена работа и се свързват на по-дълбоко ниво със себе си и с отговора на въпроса „защо” преди „какво”, „как” и „къде” искат да работят и да се развиват.

 

Етапи на протичане на активността:

  1. Сеене: Пресяване и рисуване в брашно – процес на brainstorming на талантите и влизане в ролята на мечтател. Участниците смело се създават и споделят идеи за бъдещо развитие и индивидуалните рисунки, а в края оформят една интригуваща картина от индивидуалните таланти, интереси и взаимовръзките им.
  1. Смесване: Месене и оформяне на символи от тесто – процес на търпение и избиране на професия и влизане в ролята на критик. Чрез метафори по време на смесването на съставките на хляба и в последствие правенето на форми от тестото, се разсъждава над най-важните въпроси, ценности и мисия свързани с нашата бъдеща кариера.
  1. Споделяне: Представяне на фигурите от тесто и споделяне на една обща история – процес на омрежаване и влизане в роля на реалист. Различните символи от тесто започват да се свързват един с друг чрез импровизация, въображение, но и реализъм, като се осъзнава възможността всяка професия да допринася за личното развитие и общото благо.

Активността е подходяща за училища,  висши учебни заведения и за кариерни центрове, като може да се използва в групови дискусии, часове по кариерно консултиране, а също и в индивидуални сесии в съчетание и с други методи, както и за всички млади хора, които искат да научат повече за своите способности, интереси, ценности, личностни характеристики и потребности от професионално развитие.

Продължителност и цена и: 2 часа, 20 лв. За запитвания и резервации: sofia@bread.bg