ХЛЯБ НА ТЪМНО  е метод за общностно сплотяване и личностна трансформация, в който фасилитатори със зрителни увреждания и зрящи замесват хляб в затъмнена среда.

20171118_121856 (2)

Участниците се срещат и смесват с хора със зрителни увреждания и в напълно затъмнена среда замесват не само хляб с квас, но и истории и преживявания. Месенето включва диалог за  различни екзистенциални въпроси, усетени тактилно през процесите на месене като метафори за живота. Целта е да се постигне осъзнатост за значимостта на сетивата и колко много зависи от тях, както и колко различен може да е светът в зависимост от възприятията.

Участниците имат възможността да „влезнат в обувките“ на незрящите – да се запознаят и общуват с тях без предварително да видят лицата им, а единствено чрез докосване и чувайки гласа им. Темата на месенето се избира предварително или на място от групата, като може бъде посветена например на предизвикателствата, с които се срещаме или на това какво ни прави уникални . В процеса на месене участниците придобиват тактилна представа за отделните елементи на хляба – брашно, сол, захар, естествена закваска и вода. Всяка съставка се обвързва с метафора, свързана с темата на месенето, като участниците са поканени да споделят своите лични идеи и реакции. След като омесят хлябовете си, ги оформят в „хлебни“ фигури по темата, за която са разговаряли. В последния етап от месенето всеки участник има възможност да отгатне,  единствено чрез допир,  какви хлебни форми са направили останалите , след което и да разкаже и „разкрие“ своята хлебна фигура.

Активността е подходяща за фирми, организации и други екипи; за училища и висши учебни заведения; за частни групи.

Продължителност и цена: 2 часа, 35 лв, минимум 8 участника.

Прочетете повече на страницата на услугата.