“Будители на годината” – 2017г.

“Будители на годината” – 2017г.

 


“Проект на годината” – 2017г.

Проектът „Всички сме замесени от едно тесто“ е един от трите Проекта на годината 2017 в конкурса на Tulip Foundation/Фондация Лале! Проектът се осъществява от Хлебна къща София и Съвет на жените бежанки в България. Проектът стартира през ноември 2017 и ще продължи до юни 2018 с мисията да създаде възможности за приятелства между деца от бежанската общност и деца от България. Финансиран е от Върховния комисариат на ООН за бежанците (ВКБООН).Благодарим на всички 110 деца и родители от бежанската и българската общност, които омесиха приятелства и повярваха в нас!

pic_5pic_6

 


“Социална иновация на годината” – 2015г.

В първата по рода си награда за България, Мрежа Хлебни къщи получи признанието от Министерството на Труда и Социалната Политика за 2015г.

 


“40 до 40 на България” – 2014г.

За повече относно признанието “40 до 40 на България” – 2014г., национална кампания на Радио Дарик, прочетете интервюто с Надежда Савова-Григорова тук.