През декември 2017,  Мрежа хлебни къщи бе наградена на 8-ия Международен форум на срещите на Mont-Blanc в Аршампс, Франция. Целта на форума е да популяризира социалната и солидарната икономика в рамките на плуралистична икономика по света с конкретна тема „Социална и солидарна икономика: Новата ефективност.“ Събитието събра хора с интерес в солидарната икономика от 5 континента и се състоеше от пленарни сесии и семинари за сътрудничество. Лидери в областта на икономическите и социални промени споделиха идеи за икономическа иновация и развитие. Нашата организация беше един от трима финалисти, които получиха специална покана и награда, за да представят нашите методи на форума. Другите двама финалисти бяха Scol’ERE Carbon Bursary(Канада) и Federative Co-operative of Senegal’s Horticulture Actors (Сенегал). Освен международното признание и специалната покана за участие във форума, нашата организация получи и безплатни коуч сесии за организационно развитие от Coach Around the World, както и достъп до инструменти, които позволяват да се улесни организационната оценка, стратегическото и оперативното планиране, международни и вътрешни комуникации от CERISE Представихме и играта „Хлебари без граници“ (http://thegame.bakerswithoutborders.net/) по време на събитието.