На 18 октомври 2013 г. в гр. Велико Търново стартира международният проект “Индекс на щастието: създаване и свързване на креативни общности за социални иновации като средство за подобряване на местното качество на живот в периферни зони” [Happy-Nes(t)s. Incubating and connecting creative communities for social innovation as a means to improve local wealth in peripheral regions. Case studies in Gabrovo(Bulgaria), Canary Islands (Spain) and Lodz (Poland)].

Проектът е финансиран от Европейската Културна Фондация, като българските партньорски организации са Фабриката, гр. Габрово, и Международния Съвет на Самодейните Средища, в частност програмата Мрежа Хлебни Къщи, а в чужбина организации от Испания (Канарските острови) и Полша (гр. Лоц). Проектът предвижда различни работни групи, обучения и събития с местни общности и цялостно разработено проучване съвместно със социолози и икономисти в сътрудничество с творци, за да изследва как творчеството на различните му нива – от професионално до самойдейно изкуство и до всекидневни хобита и актове на творчество и артистичност в малките неща – променят и подобряват качеството на живот чрез приложението и измерването на “индекс на щастието.” На базата на вече приложения такъв в Бутан и на разработващия се индекс в Англия, Шотландия и Бразилия, нашият проект планира да доразвие и обогати другите индекси с нови методи за включване на хората и нови въпроси и подходи към измерването на щастието, специално онова, което е катализирано от творчеството.

Вечерта на 18 октомври международната група от творци, лидери на неправителствени организации, изследователи и преподаватели в университети от различните страни представиха целите и стратегиите на проекта пред аудитория от местни творци и организации, които с ентусиазъм приеха инициативата за развитие на местни “индекси на щастието”. Обсъдиха се различни нови идеи за дейности по проекта.

Срещата завърши с интерактивна презентация на методите на Хлебните Къщи, с които се стремим да разбуждаме творчеството в хората, от простичкото месене на хляб към цялостно отваряне на “очите на ръцете” и сърцето, след което много хора се вдъхновяват да развиват други заспали или досега незабелязани интереси, таланти и мечти. Всички присъстващи участваха в месенето на хляб с различни билки, които хората подбираха според любимия им аромат, и във формите на хляб изразяваха идеите и мечтите за творчество, докато на стената се прожектираше видео от младия творец, Искра Ангелова, което тя разви по време на представянето на Мрежата Хлебни Къщи в Словакия през август тази година.