На 17.01, на романтична светлина на свещи и сгрявани единствено от ентусиазъм, замесихме заедно със студенти от Пловдивския университет и центъра за социална интеграция на деца, лишени от родителска грижа – Агапедия. Темата на срещата ни беше “Мирът или как да решаваме социални конфликти”, която се оказа доста благодатна и стимулира децата и студентите към философски размишления и интересни концепции. Вратите ни бяха отворени и за любопитни минувачи, които надникваха и влизаха, за да се присъединят към кухненската музика, вдъхновена от образите, изплували от брашното. След приятната хармония, която създадохме се разделихме с оптимизъм за все повече събития, които да ни обединяват и зареждат и посланието за мир на едно от децата: “Подавайте си ръка един на друг и не се подминавайте незаинтересовано!”