Събитие 1На 30 юли в уютния двор на „Къщата на архитект Димов, близо 40 деца се включиха в предпоследната дейност – работилница на Мрежа Хлебни къщи, част от програмата „Ваканция 2015″ на Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни, гр. Стара Загора. Децата се представиха на импровизирания бял лист от брашно, след което въпреки различния социален, етнически и икономически статус замесиха заЕДНО, хляб за Добруване и мирно бъдеще! (Стара Загора)