На 1-ви юни, 2013г. в МОЛ Галерия, Мрежата Хлебни къщи, заедно с децата на град Стара Загора, извървяха заедно „Пътят на Слънцето”. С много звънлив смях и слънчево настроение малки и големи замесиха вкусно хлебно слънце. Събитието послужи за старт на Шестото издание на Националния конкурс “Нарисувай ми слънце“, организирано от детското образователно списание „Аз съм българче“. Както в приказката житената питка, се търкулва за да обиколи нивата си, така и нашето усмихнато приказно слънце се изтъркули изпод сръчните ръце на децата и майсторите-хлебари от Мрежата хлебни къщи и изгря в града на липите.. Децата и юношите, участници в месенето се вписаха в дневник за да получат паспорт за поданство в приказната Усмихландия – въображаемата и чудновата, страна на детските усмивки.
На щандовете на Хлебната къща в МОЛ Галерия, бяха изложени картини деца от цяла България, участвали в Нажионалния конкурс „Нарисувай ми слънце”, както и авторски снимки на хлябове от цял свят направени от Д-р Надежда Савова, основател на Мрежата Хлебни Къщи.