Измина една седмица от нашата среща в Обществен клуб „Фурна – Хлебна къща” гр. Габрово, социално предприятие на Мрежа Хлебни къщи. Благодарим на всички, които участваха както и на нашите гости сем. Георгиеви – Станислав и Станимира, успешни финансови консултанти и социални предприемачи. Те споделиха с нас своите идеи, опит и принципи, които очертаха понятията “Социално предприемачество” и “Социално предприятие”. Вярваме, че всеки от Вас е намерил своето убеждение и мотивация, че да направиш добро, да участваш и даряваш, е не само въпрос на чест, а двигател на цялостна промяна в света и основа за устойчиво развитие на бъдещите поколения. Дискусията отвори очите, ушите и сърцата ни за нови предизвикателства. Неизменна част от успеха се проявява в споделянето на общи цели, намерения, действия и резултати. По този повод беше и нашата среща, с която дадохме начало на съвместна инициатива за популяризиране и развием социалните предприятия в нашия регион, разбира се и извън него.

Нека продължим да поддържаме връзка, макари и виртуално и скоро отново на живо!